header-actueel

Een nieuw jaar, een nieuw erfrecht? Althans voor België.

Het nieuwe jaar zou wel eens een grote verandering in het erfrecht voor België kunnen betekenen. Er is na jarenlang onderhandelen een akkoord over een voorstel tot modernisering van het Belgisch erfrecht. Over het door minister Koen Geens in december 2016 gepresenteerde wetsvoorstel stemt het Belgisch parlement begin 2017. Als het wordt aanvaard, kan medio 2017 een grote verandering in het erfrecht tegemoet worden gezien.

Door de nieuwe gezinssituaties, de veranderde samenlevingsvormen was er nood aan een versoepeling van het toch wel verouderde erfrecht dat België tot op heden nog kent. Met de veranderingen is het mogelijk uw erfenis op maat te regelen, de reserve van de kinderen wordt grondig aangepakt, zelfs een familiepact met de hele familie sluiten wordt mogelijk.

Doch dit alles met het nodige voorbehoud zoals Alain Laurent Verbeke (specialist Vermogensplanning, KU Leuven) het verwoordt: ‘ Een familiaal pact sluit een juridische strijd over de erfenis uit, maar garandeert niet noodzakelijk de familiale harmonie.'

Meer info over de geplande veranderingen kan u vinden in de volgende artikelen:
http://www.tijd.be/netto/erfenis/Erfenis_plannen_wordt_minder_frustrerend.9845489-1770.art?ckc=1&ts=1483186400
http://www.cazimir.be/juridisch-nieuws/item/wat-houdt-de-aangekondigde-hervorming-van-het-familiaal-vermogensrecht-in

Tags: België, Erfrecht

Afdrukken E-mail