Transnational and European legal estate planning

 • Bij deze een update inzake de tarieven (en vrijstellingen) van de erf- en schenkbelasting voor Nederland, België en Duitsland.

  Read more ...
 • Naar jaarlijkse gewoonte bij deze een verwijzing naar de site van de Nederlandse Belastingdienst alsook de Vlaamse Belastingdienst inzake de tarieven (en vrijstellingen) van de erf- en schenkbelasting.

  De tarieven inzake de Nederlandse erfbelasting kunt U raadplegen door hier te klikken.
  Op deze pagina kan U ook verder klikken voor de vrijstellingen.

   Voor de Nederlandse schenkbelasting kunt U terecht op de volgende pagina’s.
  - Tarieven schenkbelasting
  - Vrijstellingen schenkbelasting

  Via de site van de Nederlandse Belastingdienst bestaat er voor zowel de erf- als de schenkbelasting een rekenhulp voor de berekening van de te betalen belasting. (meer info: klik hier).

  De tarieven voor de Vlaamse erfbelasting kan U raadplegen via de site belastingen.vlaanderen.be en meer bepaalde via deze link.
  Hier staan alle tariefgroepen opgesomd en door erop te klikken kan U de verschillende percentages van erfbelasting raadplegen.
  Eveneens kan U via deze pagina (via het menu aan de rechterzijde) de verminderingen en vrijstellingen van de Vlaamse erfbelasting raadplegen.

  In Vlaanderen wordt er in de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen het schenken van roerende en onroerende goederen.
  Voor roerende goederen is er een vlak basistarief van 3% dan wel 7% (zie: tarief roerende goederen).
  Voor de onroerende goederen wordt er, net zoals bij de erfbelasting gewerkt met schijven afhankelijk van de groep waartoe men behoort (klik hier voor meer info).
  Ook hier kan men via het menu aan de rechterzijde de verminderingen en vrijstellingen van de schenkbelasting raadplegen.

  Verdere info omtrent de schenkbelasting in Vlaanderen vindt U op deze pagina.
 • Het nieuwe jaar zou wel eens een grote verandering in het erfrecht voor België kunnen betekenen. Er is na jarenlang onderhandelen een akkoord over een voorstel tot modernisering van het Belgisch erfrecht. Over het door minister Koen Geens in december 2016 gepresenteerde wetsvoorstel stemt het Belgisch parlement begin 2017. Als het wordt aanvaard, kan medio 2017 een grote verandering in het erfrecht tegemoet worden gezien.

  Door de nieuwe gezinssituaties, de veranderde samenlevingsvormen was er nood aan een versoepeling van het toch wel verouderde erfrecht dat België tot op heden nog kent. Met de veranderingen is het mogelijk uw erfenis op maat te regelen, de reserve van de kinderen wordt grondig aangepakt, zelfs een familiepact met de hele familie sluiten wordt mogelijk.

  Doch dit alles met het nodige voorbehoud zoals Alain Laurent Verbeke (specialist Vermogensplanning, KU Leuven) het verwoordt: ‘ Een familiaal pact sluit een juridische strijd over de erfenis uit, maar garandeert niet noodzakelijk de familiale harmonie.'

  Meer info over de geplande veranderingen kan u vinden in de volgende artikelen:
  http://www.tijd.be/netto/erfenis/Erfenis_plannen_wordt_minder_frustrerend.9845489-1770.art?ckc=1&ts=1483186400
  http://www.cazimir.be/juridisch-nieuws/item/wat-houdt-de-aangekondigde-hervorming-van-het-familiaal-vermogensrecht-in
Advice

Professional

Your client owns a second home in Spain. What civil and tax codes and regulations are relevant when creating an estate plan, a gift plan or planning a divorce?

When two or more legal systems apply, overlooking any civil law or fiscal issues is the last thing you want. With over five years of experience and cooperation with trusted local experts, Athena offers cross-border legal advice. Athena finds the best solution to your client's case.

Read more on legal advice

Advice

Individual

You and your partner have different nationalities. Which law applies to your inheritance and gifts?

You yourself can influence which law applies to your case. By profoundly analysing the different relevant national, transnational and European legislation, Athena gives you directly usable advice. In this advice, which includes the choice of law most optimal to your case, tax planning consequences are included. If requested, Athena can also handle the execution of this advice.

Read more on legal advice

More

Latest news

Read news in the field of transnational and European legal estate planning here

Courses

Do not miss out on important developments in the transnational, international and European laws of succession and donation. Athena hosts courses to keep you up-to-date. Click here to find out more.

Rates

For the current rates on succession and donation, click here