cursussen-header

Cursussen

Op het terrein van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht zijn  op Europees niveau ontwikkelingen gaande.  Zo heeft de Europese Raad in 2012 de Europese Erfrechtverordening ( Vo. 650/2012) aangenomen; deze is van toepassing op de nalatenschappen die vanaf 17 augustus 2015 openvallen in alle 28 lidstaten, met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.  Er zijn op dit moment nog diverse discussiepunten die  een soepele  uitvoering  van de Verordening in de diverse lidstaten bemoeilijken. Athena houdt de ontwikkelingen voor u bij.

Door de inwerkingtreding van de Europese erfrechtverordening zullen professionals  geregeld “vreemd recht”  moeten toepassen. Athena brengt u door middel van een cursus nieuwe kennis bij.

De Europese Commissie heeft zich in 2011 kritisch uitgelaten over de heffing van successierechten door de Europese lidstaten en heeft hen aanwijzingen gegeven die er voor moeten zorgen dat deze belasting  in 2015 geen/minder discriminerende elementen (meer) kent. Athena houdt de ontwikkelingen bij.

Neem contact op voor één van de relevante cursussen op uw gebied.

Print Email