Tarieven en vriistellingen schenk- en erfbelasting 2014

Tarieven schenken en erven

€ 0- 117.214   10% partners/kinderen   18% kleinkinderen   30% overigen 
 € 117.214-hoger  20%  36%  40%

Vrijstellingen

Schenkbelasting 
kinderen

5.229     jaarlijks   
25.096   eenmalig tussen 18-40 jr
52.281   eenmalig tussen 18-40 jr
voor eigen woning en studie
Iedereen
tijdelijke verruiming voor eigen woning
tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 100.000 
overigen

2.092

 
Erfbelasting
partners
kinderen
gehandicapte kinderen
ouders
overigen
627.367
19.868
59.601
47.053
2.092

Print Email