header-actueel

Meldingsplicht begunstigden van een trust

Met ingang van 2014 moeten een oprichter of potentieel begunstigde van een trust

, Anstalt, Jersey Company aangifte doen van het bestaan van de structuur. Deze meldingsplicht wordt mogelijk nog verder verduidelijkt en uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de inkomsten uit deze structuren bij derden –begunstigden belast worden met 25%. Ook de oprichters , of na hun overlijden, de erfgenamen zullen worden belast door middel van een zgn. doorkijkbelasting.

 

Tags: België

Afdrukken E-mail