header-actueel

Hof van Justitie EU veroordeelt Belgie

Hof van Justitie EU veroordeelt België wegens verlies aan belastingvermindering voor Belgische grensarbeiders.

De Belgische belastingregeling voor vrijstelling van buitenlandse inkomsten houdt een schending in van de principes van vrij verkeer binnen de EU. Hof van Justitie EU 12 december 2013, C-303/12, Imfeld Garcet vs België.

Tags: België

Afdrukken E-mail