header-actueel

Wijziging fiscale uitwerking ouderlijke boedelverdeling in Vlaanderen

In het standpunt 16053 de dato 13 juni 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling.
Hierbij wijkt de Vlaamse Belastingdienst af van het standpunt van de Federale Administratie hieromtrent van 6 maart 1997 (herzien op 18 januari 2002, Rep. R.J., S 64/06-01).

Belangrijkste gegeven bij het thans ingenomen standpunt van de Vlaamse Belastingdienst is dat de vordering van de kinderen ter hoogte van hun erfdeel op de langstlevende ouder bij het overlijden van deze laatste niet als passief van de nalatenschap wordt gezien. Doch dat deze vordering enkel in mindering op het erfdeel van de kinderen mag worden gebracht waarbij eveneens wordt voorbijgegaan aan de jaarlijkse rente die op deze vordering dient te worden bijgeschreven.

Lees meer:
http://belastingen.vlaanderen.be/standpunten-commentaren/administratieve-standpunten/erfbelasting/belastbare-grondslag/16053-ouderlijke-boedelverdeling-en-verblijvingsbedingen-en-keuzebedingen-met-last

https://www.linkedin.com/pulse/de-nederlandse-ouderlijke-boedelverdeling-en-vlabel-bart-verdickt

Tags: België

Afdrukken E-mail