header-actueel

Erf- en schenkbelasting Nederland en Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte bij deze een verwijzing naar de site van de Nederlandse Belastingdienst alsook de Vlaamse Belastingdienst inzake de tarieven (en vrijstellingen) van de erf- en schenkbelasting.

De tarieven inzake de Nederlandse erfbelasting kunt U raadplegen door hier te klikken.
Op deze pagina kan U ook verder klikken voor de vrijstellingen.

 Voor de Nederlandse schenkbelasting kunt U terecht op de volgende pagina’s.
- Tarieven schenkbelasting
- Vrijstellingen schenkbelasting

Via de site van de Nederlandse Belastingdienst bestaat er voor zowel de erf- als de schenkbelasting een rekenhulp voor de berekening van de te betalen belasting. (meer info: klik hier).

De tarieven voor de Vlaamse erfbelasting kan U raadplegen via de site belastingen.vlaanderen.be en meer bepaalde via deze link.
Hier staan alle tariefgroepen opgesomd en door erop te klikken kan U de verschillende percentages van erfbelasting raadplegen.
Eveneens kan U via deze pagina (via het menu aan de rechterzijde) de verminderingen en vrijstellingen van de Vlaamse erfbelasting raadplegen.

In Vlaanderen wordt er in de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen het schenken van roerende en onroerende goederen.
Voor roerende goederen is er een vlak basistarief van 3% dan wel 7% (zie: tarief roerende goederen).
Voor de onroerende goederen wordt er, net zoals bij de erfbelasting gewerkt met schijven afhankelijk van de groep waartoe men behoort (klik hier voor meer info).
Ook hier kan men via het menu aan de rechterzijde de verminderingen en vrijstellingen van de schenkbelasting raadplegen.

Verdere info omtrent de schenkbelasting in Vlaanderen vindt U op deze pagina.

Tags: Nederland, schenkingen, België, Erfrecht

Afdrukken E-mail