header-actueel

Update Nederlandse, Vlaamse en Duitse erf- en schenkbelasting

Bij deze een update inzake de tarieven (en vrijstellingen) van de erf- en schenkbelasting voor Nederland, België en Duitsland.


De tarieven inzake de Nederlandse erfbelasting kunt U raadplegen door hier te klikken.
Op deze pagina kan U ook verder klikken voor de vrijstellingen.

 Voor de Nederlandse schenkbelasting kunt U terecht op de volgende pagina’s.
Tarieven schenkbelasting
Vrijstellingen schenkbelasting

Via de site van de Nederlandse Belastingdienst bestaat er nog steeds voor zowel de erfbelasting als de schenkbelasting een rekenhulp voor de berekening van de te betalen belasting. U kan deze raadplegen door op de betreffende link te klikken.

Net zoals het erfrecht an sich zijn de tarieven voor de Vlaamse erfbelasting sinds 1 september 2018 gewijzigd, met name de tarieven voor de derde categorie van erfgenamen.  Hier kan U een overzicht van de wijzigingen raadplegen.

U kan de verschillende tarieven per categorie raadplegen via de site van de Vlaamse Belastingdienst (link).
Hier staan alle tariefgroepen opgesomd en door erop te klikken kan U de verschillende percentages van erfbelasting raadplegen.
Eveneens kan U via deze pagina de verminderingen en vrijstellingen van de Vlaamse erfbelasting raadplegen.

In Vlaanderen wordt er in de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen het schenken van roerende en onroerende goederen.
Voor roerende goederen is er een vlak basistarief van 3% dan wel 7% (zie: tarief roerende goederen).
Voor de onroerende goederen wordt er, net zoals bij de erfbelasting gewerkt met schijven afhankelijk van de groep waartoe men behoort (klik hier voor meer info).
Ook hier kan men via volgende links de verminderingen en vrijstellingen van de schenkbelasting raadplegen.

De tarieven voor de erf- en schenkbelasting alsook de vrijstellingen zijn gelijk in Duitsland
Hierbij moet eerst worden bepaald onder welke categorie (§15 ErbStG) men valt en welke vrijstelling (§16 ErbStg en §17 ErbStG) van toepassing is.
Vervolgens kan worden gekeken welke tarieven van toepassingen zijn ingevolge §19 ErbStG.

 

Tags: Nederland, schenkingen, België, Erfrecht, Tarieven, Erfbelasting, Duitsland

Afdrukken E-mail