header-actueel

Erfrecht en (schenk-) en erfbelasting in geval van grensoverschrijdende verervingen

Hoewel er op het terrein van het erfrecht inmiddels al ruim zes jaar Europese wetgeving is, is het terrein van de schenk- en erfbelasting tot nog toe een nationale aangelegenheid. De lidstaten zouden die autonomie, deels, uit handen moeten geven, zo is de wens van specialist Kerstin van de Ven van de Maastricht University. "De meest voorkomende verstoringen in de heffing van erfbelasting in grensoverschrijdende situaties komen voort uit verschillen in woonplaatsbepalingen."

Van de Ven is wetenschappelijk medewerker bij de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de universiteit en schrijft in een bijdrage voor het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO) over erfrecht en (schenk-) en erfbelasting bij grensoverschrijdende verervingen. Bilaterale belastingverdragen ter vermijding van dubbele schenk- en erfbelasting zijn weinig gesloten, met als gevolg dat voor dubbele heffing moet worden teruggegrepen op de veelal beperkt effectieve regels ter voorkoming van dubbele belasting in nationale voorkomingsregels.

Volgens de wetenschapper ligt een (echte) oplossing voor een dubbele woonplaats voor de schenk- en erfbelasting op het terrein van bilaterale verdragen. Bilaterale verdragen kunnen niet alleen de nuanceringen in de diverse woonplaatsbegrippen ondervangen, maar houden daarbij ook rekening met de invloed van het situsbeginsel en van de nationaliteit.

Wat betreft de voorkoming van dubbele (schenk-) en erfbelasting zijn in al 2015 oplossingen voorgesteld op EU-niveau: de door de Europese Commissie ingestelde Expert Group heeft twee alternatieven aangedragen, die ieder op hun beurt een deel van de problemen zouden kunnen oplossen. De 'one inheritance-one inheritance tax' geniet de voorkeur van de Expert Group, maar een multilateraal erfbelastingverdrag is als tweede oplossing aangereikt. "Beide voorstellen, maar vooral de eerste, is ambitieus en de politieke haalbaarheid ervan lijkt een probleem", zo constateert de auteur in haar artikel. De Europese Commissie heeft tot dusverre met het rapport van de Expert Group niets gedaan.

Van de Ven gaat in haar artikel ook in op de grensoverschrijdende vererving bij de ons omringende landen België en Duitsland, bijvoorbeeld als gevolg van migratie. Daarnaast geeft zij een kort overzicht van de regels ter vermijding van dubbele heffing van (schenk-) en erfbelasting en besteedt ze aandacht aan de voorstellen op Europees niveau.

Gratis download

Uitgever en redactie stellen het artikel van Kerstin van de Ven, getiteld 'Erfrecht en (schenk-) en erfbelasting in geval van grensoverschrijdende verervingen', ter beschikking als gratis download.

Afdrukken E-mail