header-actueel

Tijdelijke maatregel schenkingsvrijstelling voor eigen woning

Het Belastingplan 2014 bevat een tijdelijke regeling

voor schenkingen voor de eigen woning:de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning, wordt tijdelijk verruimd. Tot 1 januari 2015 mag men van iedereen een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Daartoe behoort ook de eigen woning in het buitenland, mits de woning is gelegen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten, waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld.

 

Tags: Nederland, schenkingen

Afdrukken E-mail