header-actueel

Lezing Deutsch-Niederländische Gesellschaft

Op zaterdag 7 februari 2015 gaf Kerstin van de Ven namens Maastricht University en Athena Advies en Praktijk in Vaals een lezing over het Duits-Nederlands schenk- en erfrecht voor de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen. De lezing was bedoeld voor geinteresseerden in de regio, die vnl. persoonlijke grensoverschrijdende betrekkingen hebben, zoals (gemengd) huwelijk, familie, of woonplaats in één van beide landen met nationaliteit van de ander. De lezing beoogde de privaatrechtelijke problemen die in dergelijke gevallen een rol spelen te verduidelijken.

Aan bod kwamen de opbouw van het Nederlandse en het Duitse schenk- en erfrecht. Daarbij werd ingegaan op de soms dwingende rechtsregels m.b.t. onroerend goed, het verschil in beginselen in de verwijzingen, uitgaand van nationaliteit dan wel woonplaats, en de daadwerkelijke rechtsgevolgen. Ook werd aandacht besteed aan de aanstaande veranderingen bij de inwerkingtreding van de Erfrechtverordening komende zomer en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor bestaande afspraken gemaakt door particulieren. Tevens werd ingegaan op de fiscale gevolgen die in zulke gevallen een rol spelen.

Om de tamelijk ingewikkelde theorie helderder te maken werd gebruik gemaakt van een groot aantal praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden gingen uit van typische situaties waarin men zich bevindt: een scheiding van twee Duitsers die in Nederland wonen, de verdeling van een erfenis in Nederland naar erfgenamen die in Duitsland wonen. Wat zijn daarvan de rechtsgevolgen, de
breekpunten en hoe kunnen deze het beste aangepakt worden?

Naderhand bestond de mogelijkheid vragen te stellen en daarvan werd gretig gebruik gemaakt.

Meer weten? Vraag hier meer informatie aan.

De lezing werd gegeven door Kerstin van de Ven binnen haar activiteiten bij ITEM, Maastricht University.

Voor meer informatie over de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen: www.dng-aachen.eu

Afdrukken E-mail