Grensoverschrijdend: Europees en internationaal familievermogensrecht

 • Bij deze een update inzake de tarieven (en vrijstellingen) van de erf- en schenkbelasting voor Nederland, België en Duitsland.

  COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
 • Naar jaarlijkse gewoonte bij deze een verwijzing naar de site van de Nederlandse Belastingdienst alsook de Vlaamse Belastingdienst inzake de tarieven (en vrijstellingen) van de erf- en schenkbelasting.

  De tarieven inzake de Nederlandse erfbelasting kunt U raadplegen door hier te klikken.
  Op deze pagina kan U ook verder klikken voor de vrijstellingen.

   Voor de Nederlandse schenkbelasting kunt U terecht op de volgende pagina’s.
  - Tarieven schenkbelasting
  - Vrijstellingen schenkbelasting

  Via de site van de Nederlandse Belastingdienst bestaat er voor zowel de erf- als de schenkbelasting een rekenhulp voor de berekening van de te betalen belasting. (meer info: klik hier).

  De tarieven voor de Vlaamse erfbelasting kan U raadplegen via de site belastingen.vlaanderen.be en meer bepaalde via deze link.
  Hier staan alle tariefgroepen opgesomd en door erop te klikken kan U de verschillende percentages van erfbelasting raadplegen.
  Eveneens kan U via deze pagina (via het menu aan de rechterzijde) de verminderingen en vrijstellingen van de Vlaamse erfbelasting raadplegen.

  In Vlaanderen wordt er in de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen het schenken van roerende en onroerende goederen.
  Voor roerende goederen is er een vlak basistarief van 3% dan wel 7% (zie: tarief roerende goederen).
  Voor de onroerende goederen wordt er, net zoals bij de erfbelasting gewerkt met schijven afhankelijk van de groep waartoe men behoort (klik hier voor meer info).
  Ook hier kan men via het menu aan de rechterzijde de verminderingen en vrijstellingen van de schenkbelasting raadplegen.

  Verdere info omtrent de schenkbelasting in Vlaanderen vindt U op deze pagina.
 • Het nieuwe jaar zou wel eens een grote verandering in het erfrecht voor België kunnen betekenen. Er is na jarenlang onderhandelen een akkoord over een voorstel tot modernisering van het Belgisch erfrecht. Over het door minister Koen Geens in december 2016 gepresenteerde wetsvoorstel stemt het Belgisch parlement begin 2017. Als het wordt aanvaard, kan medio 2017 een grote verandering in het erfrecht tegemoet worden gezien.

  Door de nieuwe gezinssituaties, de veranderde samenlevingsvormen was er nood aan een versoepeling van het toch wel verouderde erfrecht dat België tot op heden nog kent. Met de veranderingen is het mogelijk uw erfenis op maat te regelen, de reserve van de kinderen wordt grondig aangepakt, zelfs een familiepact met de hele familie sluiten wordt mogelijk.

  Doch dit alles met het nodige voorbehoud zoals Alain Laurent Verbeke (specialist Vermogensplanning, KU Leuven) het verwoordt: ‘ Een familiaal pact sluit een juridische strijd over de erfenis uit, maar garandeert niet noodzakelijk de familiale harmonie.'

  Meer info over de geplande veranderingen kan u vinden in de volgende artikelen:
  http://www.tijd.be/netto/erfenis/Erfenis_plannen_wordt_minder_frustrerend.9845489-1770.art?ckc=1&ts=1483186400
  http://www.cazimir.be/juridisch-nieuws/item/wat-houdt-de-aangekondigde-hervorming-van-het-familiaal-vermogensrecht-in
Advies

Professional

Uw cliënt heeft een huis in Spanje. Met welke civiele en fiscale regelgeving moet u rekening houden bij een testament, schenkingsplan of echtscheiding?

Wanneer er twee of meer rechtssystemen van toepassing zijn, wilt u civiel noch fiscaal iets over het hoofd zien. Met vijf jaar ervaring en in overleg met vertrouwde lokale deskundigen biedt Athena grensoverschrijdend advies. Athena zoekt voor uw cliënt naar de beste uitwerking van zijn/haar situatie.

Lees meer over advies

Advies

Particulier

U en uw partner hebben een andere nationaliteit. Welk recht is van toepassing bij erfenissen en/of schenkingen?

U kunt zelf invloed uitoefenen op de regels die op uw situatie van toepassing zijn. Athena geeft, door het goed analyseren van de verschillende wet- en regelgeving op nationaal en europees niveau, u een praktisch advies. In het advies van Athena worden voor de meest optimale rechtskeuze ook de fiscaal-juridische gevolgen meegenomen. Ook voor de  uitvoering van het advies draagt Athena, desgewenst, zorg.

Lees meer over advies

Meer

Actueel

Lees hier nieuws uit het gebied van het Europees en internationaal familievermogensrecht

Cursussen

Mis geen belangrijke ontwikkelingen in het Europees en Internationaal schenk- en erfrecht. Klik hier voor onze cursussen.